Hoa Súng Tím


Em bây giờ ở đâu?
Áo em màu súng tím.
Anh bây giờ nơi đây,
Dừng chân bên hồ xưa.
Lặng nhìn hoa súng tím,
Nghe lòng sao thương nhớ.
Không gian chừng lắng đọng ,
Đưa nổi buồn về tim.
Chiều sao thật im lìm ,
Áo em màu súng tím.
Em bây giờ nơi đâu?

No comments: